PHÁP LỆNH QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ TỔ CHỨC CỦA VIỆN KIỂM SÁT ĐIỀU HÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN CHIENSITRE.COM
Diễn đàn Chiến Sĩ Trẻ Việt Nam

Nơi giao lưu cho các đ/c và các bạn đang công tác hoặc yêu mến lực lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam


  PHÁP LỆNH QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ TỔ CHỨC CỦA VIỆN KIỂM SÁT ĐIỀU HÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN CHIENSITRE.COM

  Admin
  Admin
  Webmaster
  Webmaster

  Tổng số bài gửi : 100
  Tiền của bạn (VND) : 299
  Thank : 22
  Join date : 22/05/2011

  default PHÁP LỆNH QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ TỔ CHỨC CỦA VIỆN KIỂM SÁT ĐIỀU HÀNH VIÊN DIỄN ĐÀN CHIENSITRE.COM

  Bài gửi by Admin Tue Jun 04, 2013 10:57 pm

  TỔNG CỤC VII-BỘ CA
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


  TRƯỜNG ĐÀO TẠO NV BẢO VỆ-VỆ SĨ TP.HCM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  HỘI ĐỒNG ADMIN DIỄN ĐÀN CHIẾN SĨ TRẺ VIỆT NAM

  Số: 13/2013/QĐ-TCCB
  Tp.HCM, ngày 3 tháng 05 năm 2013

  - Căn cứ Quyết định số 012/2012/QĐ/BQT ngày 14/10/2012 của Ban QT lâm thời Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam;
  - Căn cứ Quyết định số 019/TCCB-BGH ngày 25/10/2012 của Ban GH Trường Đào tạo NV Bảo vệ-Vệ sỹ Tp.HCM;
  - Căn cứ vào Điều lệ của Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam (chiensitre.com);

  Hội đồng Admin quy định cụ thể về tổ chức của Viện kiểm sát Điều hành viên Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam như sau:
  Viện Kiểm sát Điều hành viên Diễn đàn Chiến sĩ Trẻ Việt Nam là cơ quan trực thuộc Hội đồng Admin Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam, có chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp và thực hành quyền công tố. Hệ thống Viện kiểm sát được tổ chức theo hai cấp là cấp cơ sở tại các Diễn đàn con, cấp trung ương Diễn đàn mẹ.
  Vai trò của Viện kiểm sát (VKS) trong việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình. Đó là kiểm sát việc tuân theo pháp luật của tất các cơ quan và Diễn đàn con  của Diễn đàn Chiến sĩ Trẻ Việt Nam, các Cục và cơ quan ngang Cục, các cơ quan hành chính từ trung ương đến cơ sở, các tổ chức, các cá nhân trên Hệ thống Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam.
  Điều 1
  Viện kiểm sát Điều hành viên có Viện trưởng các Phó viện trưởng, các kiểm sát viên và kiểm sát viên dự khuyết.
  Tại Viện kiểm sát Điều hành viên, thành lập Uỷ ban kiểm sát Viện kiểm sát Điều hành viên cao gồm có Viện trưởng, các Phó viện trưởng và một số kiểm sát viên.
  Điều 2
  Viện trưởng Viện kiểm sát Điều hành viên Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam lãnh đạo thống nhất Viện kiểm sát Điều hành viên, các Viện kiểm sát cơ sở trong Hệ thống Tập đoàn Diễn đàn Chiến sĩ Trẻ Việt Nam.
  Viện trưởng Viện kiểm sát Điều hành viên Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:
  a) Báo cáo công tác kiểm sát trước Hội đồng Admin;
  b) Hội đồng Admin  những dự án luật, dự án pháp lệnh về những vấn đề thuộc phạm vi công tác kiểm sát; trình Hội đồng Admin  những đề nghị giải thích pháp luật;
  c) Thực hiện các công tác kiểm sát chung, điều tra và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử và kiểm sát giam giữ; chỉ đạo các Viện kiểm sát các cấp kịp thời áp dụng những biện pháp do luật định để chống những việc vi phạm pháp luật trên Hệ thống Tập đoàn Diễn đàn Chiến sĩ Trẻ Việt Nam;
  d) Chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ kiểm sát;
  đ) Chỉ đạo các Viện kiểm sát Điều hành viên cấp dưới tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong thành viên.
  Điều 3
  Các Phó viện trưởng Viện kiểm sát Điều hành viên Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam giúp Viện trưởng làm nhiệm vụ.
  Các kiểm sát viên và kiểm sát viên dự khuyết Viện kiểm sát Điều hành viên Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam thực hiện công tác kiểm sát theo sự phân công và dưới sự chỉ đạo của Viện trưởng.
  Điều 4
  Uỷ ban kiểm sát Viện kiểm sát Điều hành viên Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam có từ bẩy đến chín Uỷ viên.
  Uỷ ban kiểm sát Viện kiểm sát Điều hành viên Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam thảo luận và giải quyết những vấn đề quan trọng sau đây trong công tác kiểm sát:
  a) Những vấn đề thuộc về đường lối, phương châm công tác kiểm sát; chương trình công tác của Viện kiểm sát Điều hành viên Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam;
  b) Những dự án kháng nghị quan trọng đối với những nghị quyết, quyết đinh, thông tư, chỉ thị và biện pháp của các cơ quan thuộc Hội đồng Admin và của các cơ quan Nhà nước địa phương mà xét thấy không đúng pháp luật;
  c) Những vấn đề thuộc về điều tra thẩm cứu, truy tố và kháng nghị bản án và quyết định của Cơ quan cũa Hệ thống Tập đoàn Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam trong những vụ án quan trọng;
  d) Những dự án luật, dự án pháp lệnh và những đề nghị giải thích pháp luật mà Viện trưởng Viện kiểm sát Điều hành viên Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam sẽ trình Hội đồng Admin.
  Uỷ ban kiểm sát Viện kiểm sát Điều hành viên Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam làm việc theo nguyên tắc tập thể và dân chủ dưới sự lãnh đạo của Viện trưởng. Trong Uỷ ban kiểm sát Viện kiểm sát Điều hành viên Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam, Viện trưởng có quyền quyết định cuối cùng. Khi Viện trưởng quyết định khác với ý kiến của đa số trong Uỷ ban kiểm sát thì Viện trưởng sẽ báo cáo lên Hội đồng Admin xét.
  Điều 5
  Bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao gồm có:
  - Vụ kiểm sát chung;
  - Vụ kiểm sát điều tra;
  - Vụ kiểm sát xét xử hình sự;
  - Vụ kiểm sát xét xử dân sự;
  - Vụ tổng hợp và kiểm tra;
  Ngoài các Vụ trên đây, có Phòng kiểm sát giam giữ trực thuộc Viện trưởng.
  Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thể thành lập một số Phòng khác trực thuộc Viện trưởng khi xét thấy cần thiết.
  Tổ chức và nhiệm vụ cụ thể của các vụ, văn phòng và các phòng trên đây do Viện trưởng Viện kiểm sát Điều hành viên quy định.
  Biên chế chung của Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao định và trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn.
  Điều 6
  Viện trưởng Viện kiểm sát Điều hành viên Diễn đàn Chiến sĩ trẻ Việt Nam do Hội đồng Admin bầu ra và bãi miễn.
  Các Phó viện trưởng, các kiểm sát viên và kiểm sát viên dự khuyết, các uỷ viên Uỷ ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Uỷ ban thường vụ Quốc hội bổ nhiệm và bãi miễn.
  Các vụ trưởng và vụ phó, Chánh văn phòng và Phó văn phòng, các trưởng phòng và phó phòng do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm và bãi miễn.
  Điều 7
  Để tăng cường hiệu lực của công tác kiểm sát, nay thành lập ngạch kiểm sát viên.
  Pháp lệnh này đã được Hội đồng Admin  thông qua ngày 26 tháng 5 năm 2013.
  TM. HỘI ĐỒNG ADMIN
  CHỦ TỊCH
  (Đã ký)


  YEUNANGHOIHOA


   Diễn đàn Chiến Sĩ Trẻ Việt Nam

   Trân trọng cảm ơn những Đồng chí đã đóng góp cho Diễn đàn:
   Ban Quản Trị: Nguyễn Tri Thức, Nguyễn Thành Long, Nguyễn Thụy Lan Vy
   Email:chiensitrevietnam@gmail.com
   Giấy phép số 268/GP-BTTT, Cục quản lí PTTH & TTĐT (Bộ TTTT) cấp
   ® Không sao chép thông tin từ Forum này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Ban Quản trị Diễn đàn Chiến Sĩ Trẻ Việt Nam.
   © 2012chiensitre. All Rights Reserved
   Hôm nay: Fri Mar 24, 2023 11:19 pm