Đại Nam Quốc sử Diễn ca
Diễn đàn Chiến Sĩ Trẻ Việt Nam

Nơi giao lưu cho các đ/c và các bạn đang công tác hoặc yêu mến lực lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam


  Đại Nam Quốc sử Diễn ca

  Mai Tuấn Anh
  Mai Tuấn Anh
  Học viên
  Học viên

  Tổng số bài gửi : 45
  Tiền của bạn (VND) : 106
  Thank : 1
  Join date : 28/02/2013

  default Đại Nam Quốc sử Diễn ca

  Bài gửi by Mai Tuấn Anh Fri Jan 17, 2014 7:08 am

  I Nhà Hồng Bàng (2879 - 256 TCN)
  1. Mở đầu
  Nghìn thu gặp hội thăng bình,
  Sao Khuê sáng vẻ văn minh giữa trời
  Lan đài dừng bút thảnh thơi,
  Vâng đem quốc ngữ diễn lời sử xanh
  Nam giao là cõi ly minh,
  Thiên thư định phận rành rành từ xưa
  Phế hưng đổi mấy cuộc cờ,
  Thị phi chép để đến giờ làm gương
  2. Kinh Dương vương
  Kể từ trời mở viêm bang,
  Sơ đầu có họ Hồng bàng mới ra
  Cháu đời Viêm đế thứ ba,
  Nối dòng Hỏa đức gọi là Đế Minh
  Quan phong khi giá Nam hành,
  Hay đâu Mai Lĩnh duyên sinh Lam kiều,
  Vụ tiên vừa thuở đào yêu,
  Xe loan nối gót, tơ điều kết duyên
  Dòng thần sánh với người tiên,
  Tinh anh nhóm lại, thánh hiền nối ra,
  Phong làm quân trưởng nước ta,
  Tên là Lộc Tục, hiệu là Kinh Dương
  Hóa cơ dựng mối luân thường
  Động Đình sớm kết với nàng Thần Long
  Bến hoa ứng vẻ lưu hồng
  Sinh con là hiệu Lạc Long trị vì
  3. Lạc Long Quân và Âu Cơ
  Lạc long lại sánh Âu ky.
  Trăm trai điềm ứng hùng bi lạ dường.
  Noãn bào dù chuyện hoang đường,
  Ví xem huyền điểu sinh Thương khác gì?
  Đến điều tan hợp cũng kỳ,
  Há vì thủy hỏa sinh ly như lời,
  Chia con sự cũng lạ đời,
  Qui sơn, qui hải khác người biệt ly.
  Lạc long về chốn Nam thùy,
  Âu cơ sang nẻo Ba vì Tản viên.
  Chủ trương chọn một con hiền,
  Sửa sang việc nước nối lên ngôi rồng.
  4. Hùng vương và nước Văn lang
  Hùng vương đô ở châu Phong,
  Ấy nơi Bạch hạc hợp dòng Thao giang.
  Đặt tên là nước Văn lang,
  Chia mười lăm bộ, bản chương cũng liền.
  Phong châu, Phúc lộc, Chu diên,
  Nhận trong địa chí về miền Sơn tây;
  Định yên, Hà nội đổi thay,
  Ấy châu Giao chỉ xưa nay còn truyền.
  Tân hưng là cõi Hưng, Tuyên,
  Vũ ninh tỉnh Bắc, Dương tuyền tỉnh Đông;
  Thái, Cao hai tỉnh hỗn đồng,
  Ấy là Vũ định tiếp cùng biên manh;
  Hoài hoan: Nghệ; Cửu chân: Thanh;
  Việt thường là cõi Trị, Bình trung châu.
  Lạng là Lục hải thượng du
  Xa khơi Ninh hải thuộc vào Quảng yên.
  Bình văn, Cửu đức còn tên,
  Mà trong cương giới sơn xuyên chưa tường.
  Trước sau đều gọi Hùng vương,
  Vua thường nối hiệu, quan thường nối tên.
  Lạc hầu là tướng điều nguyên,
  Vũ là Lạc tướng giữ quyền quân cơ;
  Đặt quan Bồ chinh hữu tư
  Chức danh một bực, đẳng uy một loài.
  5. Giao thiệp với Trung Hoa
  Vừa khi phong khí sơ khai,
  Trinh nguyên xẩy đã gặp đời Đế Nghiêu.
  Bình dương nhật nguyệt rạng kiêu,
  Tấm lòng quì, hoắc cũng đều hướng dương.
  Thần quy đem tiến Đào đường,
  Bắc Nam từ ấy giao bang là đầu.
  Man dân ở chốn thượng lưu,
  Lấy nghề chài lưới làm điều trị sinh.
  Thánh nhân soi xét vật tình,
  Đem loài thủy quái vẽ mình thổ nhân.
  Từ sau tục mới văn thân,
  Lợi dân đã dấy, hại dân cũng trừ.
  Dõi truyền một mối xa thư,
  Nước non đầm ấm, mây mưa thái binh.
  Vừa đời ngang với Chu Thành,
  Bốn phương biển lặng, trời thanh một mầu.
  Thử thăm Trung quớc thể nào,
  Lại đem bạch trĩ dâng vào Chu vương.
  Ba trùng dịch lộ chưa tường,
  Ban xe tí ngọ chỉ đường Nam quy.
  Mai Tuấn Anh
  Mai Tuấn Anh
  Học viên
  Học viên

  Tổng số bài gửi : 45
  Tiền của bạn (VND) : 106
  Thank : 1
  Join date : 28/02/2013

  default Re: Đại Nam Quốc sử Diễn ca

  Bài gửi by Mai Tuấn Anh Fri Jan 17, 2014 7:09 am

  6. Chuyện Phù Đổng Thiên vương
  Sáu đời Hùng vận vừa suy,
  Vũ ninh có giặc mới đi cầu tài,
  Làng Phù đổng có một người,
  Sinh ra chẳng nói,chẳng cười trơ trơ.
  Những ngờ oan trái bao giờ.
  Nào hay thần tướng đợi chờ phong vân.
  Nghe vua cầu tướng ra quân,
  Thoắt ngồi, thoắt nói muôn phần khích ngang.
  Lời thưa mẹ, dạ cần vương.
  Lấy trung làm hiếu một đường phân minh.
  Sứ về tâu trước thiên đình,
  Gươm vàng, ngựa sắt đề binh tiến vào.
  Trận mây theo ngọn cờ đào,
  Ra uy sấm sét, nửa chiều giặc tan.
  Áo nhung cởi lại Linh san,
  Thoắt đà thoát nợ trần hoàn lên tiên.
  Miếu đình còn dầu cố viên,
  Chẳng hay chuyện cũ lưu truyền có không?
  7. Chuyện Sơn tinh và Thủy tinh
  Lại nghe trong thủa Lạc Hùng
  Mị châu có ả tư phong khác thường,
  Gần xa nức tiếng cung trang.
  Thừa long ai kẻ đông sàng sánh vai?
  Bỗng đàu vừa thấy hai người,
  Một Sơn tinh với một loài Thủy tinh,
  Cầu hôn đều gửi tấc thành,
  Hùng vương mới phán sự tình một hai.
  Sính nghi ước kịp ngày mai,
  Ai mau chân trước, định lời hứa anh.
  Trống lầu vừa mới tan canh,
  Kiệu hoa đã thấy Sơn tinh chực ngoài.
  Ước sao lại cứ như lời,
  Xe loan trăm cỗ đưa người nghi gia.
  Cung đàn tiếng địch xa xa,
  Vui về non Tản, oán ra bể Tần.
  Thủy tinh lỡ bưởc chậm chân,
  Đùng đùng nổi giận, đem ân làm thù.
  Mưa tuôn gió thổi mịt mù,
  Ào ào rừng nọ, ù ù núi kia,
  Sơn thần hỏa phép cũng ghê,
  Lưới giăng dòng Nhị, phen che ngàn Đoài.
  Núi cao sông cũng còn dài,
  Năm năm báo oán, đời đời đánh ghen.
  8. Chuyện Chử Đồng tử và Tiên dung
  Bổ di còn chuyện trích tiên,
  Có người họ Chử ở miền Khoái châu.
  Ra vào nương náu hà châu.
  Phong trần đã trải mấy thâu cùng người.
  Tiên dung gặp buổi đi chơi,
  Giỏ đưa Đằng các, buồm xuôi Nhị hà,
  Chử đồng ẩn chốn bình sa
  Biết đâu gặp gỡ lại là túc duyên.
  Thừa lương nàng mới dừng thuyền,
  Vây màn tắm mát kề liền bên sông.
  Người thục nữ, kẻ tiên đồng,
  Tình cờ ai biết vợ chồng duyên ưa.
  Giận con ra thói mây mưa,
  Hùng vương truyền lịnh thuyền đưa bắt về.
  Non sông đã trót lời thề,
  Hai người một phút hóa về Bồng châu,
  Đông an, Dạ trạch đâu đâu,
  Khói hương nghi ngút truyền sau muôn đời.
  9. Hết đời Hồng Bàng
  Bể dâu biến đổi cơ trời,
  Mà so Hồng Lạc lâu dài ai hơn?
  Kể vua mười tám đời truyền,
  Hai ngàn năm lẻ vững bền khôn lay.
  Một dòng phụ đạo xưa nay,
  Trước ngang Đường đế sau tầy Noãn vương
  Mai Tuấn Anh
  Mai Tuấn Anh
  Học viên
  Học viên

  Tổng số bài gửi : 45
  Tiền của bạn (VND) : 106
  Thank : 1
  Join date : 28/02/2013

  default Re: Đại Nam Quốc sử Diễn ca

  Bài gửi by Mai Tuấn Anh Fri Jan 17, 2014 7:09 am

  II. Nhà Thục (258 - 207 TCN)
  1. Thần Kim quy giúp vua Thục
  Thục từ dứt nước Văn lang
  Đổi tên Âu lạc, mới sang Loa thành.
  Phong khê là đất Vũ ninh,
  Xây thôi lại lở, công trình biết bao
  Thục vương thành ý khẩn cầu,
  Bỗng đâu giang sứ hiện vào kim qui.
  Hóa ra thưa nói cũng kỳ,
  Lại tường cơn cớ bởi vì yêu tinh.
  Lại hay phù phép cũng linh,
  Vào rừng sát quỉ, đào thành trừ hung.
  Thành xây nửa tháng mà xong.
  Thục vương cảm tạ tấm lòng hiệu linh.
  Lại bàn đến sự chiến tranh,
  Vuốt thiêng để lại tạ tình quân vương.
  Dặn sau làm máy Linh quang,
  Chế ra thần nỏ, dự phòng việc quân.
  2. Trung quốc đánh Âu Lạc
  Bấy giờ gặp hội cường Tần,
  Tằm ăn lá Bắc, toan lần cành Nam.
  Châu cơ muốn nặng túi tham,
  Đồ Thư, Sử Lộc sai làm hai chi.
  Lĩnh nam mấy chốn bièn thùy,
  Quế lâm, Tượng quận thu về bản chương.
  Đặt ra úy, lịnh rõ ràng,
  Họ Nhâm, họ Triệu sai sang giữ gìn.
  Hai người thống thuộc đã quen,
  Long xuyên, Nam hải đôi bên lấn dần.
  Chia nhau thủy bộ hai quân,
  Tiên du ruổi ngựa, Đông tân đỗ thuyền.
  Thục vương có nỏ thần truyền,
  Muôn quân buông một lượt tên còn gì?
  Nhâm Hiêu mắc bệnh trở về,
  Triệu Đà lại khiến sứ đi xin hòa.
  Bình giang rạch nửa sơn hà
  Bắc là Triệu úy. Nam là Thục vương.
  3. Trọng Thủy và Mị Châu
  Mặt ngoài hai nước phân cương,
  Mà trong Triệu là mượn đường thông gia,
  Nghĩ rẳng: Nam Bắc một nhà;
  Nào hay hôn cấu lại ra khấu thù.
  Thục cơ tên gọi Mị Châu
  Gả cho Trọng Thủy, con đầu Triệu vương.
  Trăm năm đã tạc đá vàng,
  Ai ngờ thế tử ra đàng phụ ân.
  Tóc tơ tỏ hết xa gần.
  Thừa cơ đem máy nỏ thần đổi đi,
  Tỉnh thân giả tiếng Bắc qui.
  Đinh ninh dặn hết mọi bề thủy chung
  Rằng: " Khi đôi nước tranh hùng,"
  " Kẻ Tần người Việt tương phùng đâu đây?"
  " Trùng lai dù họa có ngày,"
  " Nga mao xin nhận dấu này thấy nhau"
  Cạn lời, thẳng ruổi vó câu,
  Quản bao liễu oán, hoa sầu nẻo xa
  Mai Tuấn Anh
  Mai Tuấn Anh
  Học viên
  Học viên

  Tổng số bài gửi : 45
  Tiền của bạn (VND) : 106
  Thank : 1
  Join date : 28/02/2013

  default Re: Đại Nam Quốc sử Diễn ca

  Bài gửi by Mai Tuấn Anh Fri Jan 17, 2014 7:09 am

  4. Triệu Đà diệt Thục
  Giáp binh sắp sẵn từ nhà,
  Về cùng Triệu úy, kéo ra ải Tần,
  An dương cậy có nỏ thần.
  Vi kỳ còn hãy ham phần vui chơi,
  Triệu quân ruổi đến tận nơi.
  Máy thiêng đã mất, thế người cũng suy.
  Vội vàng đến lúc lưu li,
  Còn đem ái nữ đề huề sau yên
  Nga mao vẫn cứ lời nguyền,
  Để cho quân Triệu theo liền bông tinh.
  Kim qui đâu lại hiện linh;
  Mới hay giặc ở bên mình không xa,
  Bây giờ Thục chúa tỉnh ra,
  Dứt tình, phó lưỡi Thái a cho nàng,
  Bể Nam đến bước cùng đường,
  Văn tê theo ngọn suối vàng cho xuôi.
  Tính ra nước Thục một đời,
  Ở ngôi vừa được năm mươi năm trỏn.
  Nghe thần rồi lại tin con;
  Cơ mưu chẳng nhiệm, thôi còn trách ai?
  III. Nhà Triệu (207 - 111 TCN)
  1. Triệu Vũ vương thần phục nhà Hán
  Triệu Vương thay nối ngôi trời,
  Định đô cứ hiểm đóng ngoài Phiên ngu.
  Loạn Tần gặp lúc Ngư Hồ,
  Trời nam riêng mở dư đồ một phương.
  Rồng Lưu bay cõi Phiếm dương,
  Mới sai Lục Giả đem sang ấn phù.
  Cõi nam lại cứ phong cho,
  Biên thùy gìn giữ cơ đồ vững an.
  Gặp khi gà Lữ gáy càn,
  Chia đôi Hán, Việt lại toan sinh lòng.
  Vì ai cấm chợ ngăn sông,
  Để cho dứt nẻo quan thông đôi nhà.
  Thân chinh hỏi tội Tràng sa
  Mân, Âu muôn dặm mở ra một lần.
  Hán Văn lấy đức mục lân,
  Sắc sai Lục giả cựu thần lại sang.
  Tỉ thư một bức chiếu vàng,
  Ngỏ điều ân ý, kể đường thủy chung.
  Triệu vương nghe cũng bằng lòng,
  Mới dâng tạ biểu một phong vào chầu.
  Ngoài tuy giữ lễ chư hầu,
  Trong theo hiệu đế làm đầu nước ta.
  Trăm hai mươi tuổi mới già,
  Tính năm ngự vị kể già bảy mươi.
  2. Triệu Văn vương và Triệu Minh vương
  Văn vương vừa nối nghiệp đời,
  Lửa binh đâu lại động ngoài biên cương.
  Phong thư tâu với Hán hoàng,
  Nghĩa thanh sớm đã giục đường cất quân.
  Vương Khôi vâng lịnh tướng thần,
  Ải lang quét sạch bui trần một phương.
  Hán đình có chiếu ban sang,
  Sai con Triệu lại theo đường cống nghi.
  Xe rổng phút bỗng mây che,
  Minh vương ở Hán lại về nối ngôi.
  Bợm già bỗng rấm họa thai,
  Vợ là Cù thị vốn người Hàm đan
  Khuynh thành quen thói hồng nhan,
  Đã chuyên sủng ái lại toan tranh hành.
  Dâng thư xin với Hán đình,
  Lập con thế tử, phong mình cung phi.
  3. Cù thị xin nhập Hán
  Ai vương thơ ấu nối vì,
  Mẹ là cù hậu, nhiều bề riêng tây.
  Cầu phong đã rắp những ngày,
  Ngoài thông Bắc sứ trong gầy lệ giai.
  Khéo đâu dắc díu lạ đời,
  Sứ là Thiếu Quý vẫn người tình nhân.
  Hoa tàn lại bén hơi xuân,
  Giao hoan đôi mặt, hòa thân một lòng.
  Nghĩ rằng: về Hán là xong,
  Tình riêng phải mượn phép công mới già.
  Làm thư gửi sứ đưa qua;
  Mẹ con đã sắm sửa ra sang chầu.
  4. Lữ Gia phá mưu Cù Thị
  Lữ Gia là tướng ở đầu.
  Đem lời can gián bây mưu xa gần.
  Một hai ngăn đón hành trần:
  " Để cho Triệu bích về Tần sao nên."
  Nàng Cù đã quyết một bên.
  Lại toan mượn lấy sứ quyền ra tay.
  Tiệc vui chén cúc giở say,
  Mắt đưa cao thấp, giáo lay dùng dằng.
  Đang khi hoan yến nửa chừng,
  Lữ Gia biết ý ngập ngừng bước ra.
  Chia quân cấm lữ về nhà,
  Tiềm mưu mới họp năm ba đại thần.
  Đôi bên hiềm khích thêm phần
  Mụ Cù yếu sức, sứ thần non gan.
  5. Hán đánh Nam Việt
  Vũ thư đạt đến Nam quan,
  Hán sai binh mã hai ngàn kéo sang
  Lữ Gia truyền hịch bốn phương:
  Nỗi Hưng thơ dại, nỗi nàng dâm ô;
  Tình riêng chim Việt ngựa Hồ,
  Chuyên vần báu ngọc các đồ sạch không.
  Rắp toan bán nước làm công.
  Quên ơn thủa trước, không lòng mai sau.
  Cũng tuồng Lữ Trĩ khác đâu,
  Chồi non chẳng bẻ, rễ sâu khó đào.
  Quan binh một trận đổ vào,
  Lửa nào tiếc ngọc, nắng nào tiếc hoa.
  6. Nhà Triệu mất
  Vệ Dương lên nối nghiệp nhà,
  Trong là quốc nạn, ngoài là địch nhân.
  Hai nghìn giết sạch Hán quân,
  Đem cờ sứ tiết để gần ải quan.
  Tạ từ giả tiếng nói van,
  Mấy nơi yếu hại sai quan đề phòng,
  Bỗng đâu Hán lại tiếp sang,
  Một kỳ tịnh tiến, năm đường giáp công.
  Trong thành một ngọn lửa thông,
  Chiêu hàng ngoài mạc, hội đồng các dinh.
  Chạy ra lại gặp truy binh,
  Vệ vương, Lữ tướng buộc mình cửa hiên.
  Kể từ Triệu lịch kỷ niên,
  Năm ngoài chín chục, ngôi truyền năm vua.
  Trách ai gây việc tranh đua,
  Vắn đài vận nước, được thua cơ trời.
  Thời kỳ chống Bắc thuộc (Thế kỷ 2 TCN - thế kỷ 10 SCN)
  Mai Tuấn Anh
  Mai Tuấn Anh
  Học viên
  Học viên

  Tổng số bài gửi : 45
  Tiền của bạn (VND) : 106
  Thank : 1
  Join date : 28/02/2013

  default Re: Đại Nam Quốc sử Diễn ca

  Bài gửi by Mai Tuấn Anh Fri Jan 17, 2014 7:10 am

  IV. Nhà Hán và Hai bà Trưng (111 TCN 43 SCN)
  1. Chính sách nhà Tây Hán
  Giao Châu mới thuộc nước người,
  Ấy về Tây Hán là đời Nguyên phong.
  Bản đồ vào sách hỗn đồng,
  Đất chia chín quận, quan phong thú thần.
  Đầu sai Thạch Đái trị dân,
  Cầm quyền tiết việt giữ phần phong cương.
  Tuần tuyên mới có Tích Quang,
  Dạy dân lễ nghiã theo đường hoa phong.
  Nhâm Diên khuyên việc canh nông,
  Đổi nghề ngư liệp về trong khuê điền.
  Sính nghi lại giúp bổng tiền,
  Khiến người bần khổ thỏa nguyền thất gia.
  Văn phong nhức dấy gần xa,
  Tự hai hiền thú ấy là khai tiên.
  Luân hồi trăm có dư niên,
  Trải qua Đông Hán thừa tuyên mấy người.
  2. Hai bà Trưng dựng nền độc lập
  Đường ca lâu đã vắng lời,
  Đến như Tô Định là người chí hung.

  Bà Trưng quê ở châu Phong,
  Giận người tham bạo thù chồng chẳng quên.
  Chị em nặng một lời nguyền,
  Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân.
  Ngàn Tây nổi áng phong trần,
  Ầm ầm binh mã xuống gần Long biên.
  Hồng quần nhẹ bước chinh yên,
  Đuổi ngay Tô Định dẹp tan biên thành.
  Đô kỳ đóng cõi Mê Linh,
  Lĩnh nam riêng một triều đình nước ta.
  Ba thu gánh vác sơn hà,
  Một là báo phục, hai là bá vương.
  Uy thanh động đến Bắc phương.
  Hán sai Mã Viện lên đường tiến công.
  Hồ Tây đua sức vẫy vùng,
  Nữ nhi chống với anh hùng được nao?
  Cấm Khê đến lúc hiểm nghèo,
  Chị em thất thế cũng liều với sông.
  Phục Ba mới dựng cột đồng,
  Aỉ quan truyền dấu biên công cõi ngoài.
  Trưng vương vắng mặt còn ai?
  Đi về thay đổi mặc người Hán quan
  V. Giao Châu trong thời Bắc thuộc (43 - 544)
  1. Chính sách nhà Đông Hán
  Trải Minh, Chương đến Hiếu, An,
  Tuần lương đã ít, tham tàn thiếu đâu.
  Mới từ Thuận đế về sau,
  Đặt quan thứ sử thuộc vào chức phương.
  Kìa như Phàn Diễn, Giả Xương,
  Chu Ngu, Lưu Tảo dung thường kể chi.
  Trương Kiều thành tín phủ tuy,
  Chúc Lương uy đức, man di cũng gần.
  Hạ Phương ân trạch ngấm nhuần,
  Một châu tiết việt hai lần thừa tuyên.
  2. Lý Tiến, Lý Cầm làm quan nhà Hán

  Tuần lương lại có Mạnh Kiên,
  Khúc ca Giả phủ vang miền trung châu.
  Ba năm thăng trạc về chầu,
  Thổ quan Lý Tiến mới đầu Nam nhân.
  Sở kêu:" Ai chẳng vương thần,
  Sĩ đồ chi để xa gần khác nhau?"
  Tình từ động đến thần lưu,
  Chiếu cho cống sĩ bổ châu huyện ngoài.
  Lý Cầm chầu chực điện đài,
  Nhân khi Nguyên đán kêu lời xa xôi.
  Rằng:" Sao phủ tái hẹp hòi?
  Gió mưa để một cõi ngoài Viêm phương ".
  Tấm thành cũng thấu quân vương,
  Trung châu lại mới bổ sang hai người.
  Nước Nam mấy kẻ nhân tài,
  Mới cùng người Hán chen vai từ rày.
   
  3. Họ Sĩ tự chủ
  Lửa lò Viêm Hán gần bay,
  Thế chia chân vạc, nào hay cơ trời.
  Tranh nhau ba nước ba nơi,
  Cầm quyền sinh sát mặc người phong cương.
  Nho lưu lại có Sĩ vương,
  Khơi nguồn Thù Tứ, mở đường lễ văn.
  Phong tiêu rất mực thú thần,
  Sánh vai Đậu Mục, chen chân Triệu Đà.
  Sĩ Huy nối giữ tước nhà,
  Dứt đường thông hiếu, gây ra cừu thù.
  Cửa hiên phút bỗng hệ tù,
  Tiết mao lại thuộc về Ngô từ rầy.
  4. Bà Triệu Ẩu đánh Ngô
  Binh qua trải bấy nhiêu ngày,
  Mới sai Lục Dận sang thay phiên thần.
  Anh hùng hào hứng mặt phong trần,
  Nữ nhi lại cũng có lần cung đao.
  Cửu chân có ả Triệu kiều,
  Vú dài ba thước tài cao muôn người.
  Gặp cơn thảo muội cơ trời,
  Đem thân bồ liễu theo loài bồng tang.
  Đầu voi phất ngọn cờ vàng,
  Sơn thôn mấy cõi chiến trường xông pha.
  Chông gai một cuộc quan hà,
  Dù khi chiến tử còn là hiển linh.
  5. Ngô Tấn tranh nhau Giao Châu
  Từ giờ Ngô lại tung hoành,
  Đặt làm Giao, Quảng hai thành mới phân.
  Tôn Tư rồi lại Đặng Tuân,
  Lữ Hưng, Dương Tắc mấy lần đổi thay.
  Đổng Nguyên, Lưu Tuấn đua tay,
  Kẻ Ngô, người Tấn những ngày phân tranh.
  Đào Hoàng nối dựng sứ tinh,
  Tân xương, Cửu đức, Vũ bình lại chia.
  Mười năm chuyên mặt phiên ly,
  Uy gia bốn cõi, ân thùy một châu.
  Khi đi, dân đã nguyện lưu,
  Khi già, thương khóc khác nào từ thân.
  6. Chính sách nhà Tấn
  Ngô công nối dấu phương trần,
  Hai mươi năm lẻ nhân tuần cũng yên.
  Dân tình cảm kết đã bền,
  Tước nhà Cố Bật lại truyền Cố Tham.
  Dân tình khi đã chẳng kham,
  Dẫu là Cố Thọ muốn làm ai nghe.
  Quận phù lại thuộc Đào Uy,
  Rồi ra Đào Thục, Đào Tuy kế truyền.
  Bốn đời tiết việt cầm quyền,
  Phiên bình muôn dặm, trung hiền một môn.
  Tham tàn những lũ Vương Ôn,
  Binh qua nối gót, nước non nhuộm trần.
  Tấn sai đô đốc tướng quân,
  Sĩ Hành là kẻ danh thần chức cao.
  Dẹp yên rồi lại về trào,
  Uy danh nào kém họ Đào thuở xưa.
  Nguyễn Phu tài trí có thừa,
  Phá năm mươi lũy tảo trừ giặc Man.
  7. Họ Đỗ ba đời làm thứ sử
  Châu diên lại có thổ quan,
  Đỗ công tên Viện dẹp đoàn Cửu chân.
  Tướng môn nối chức phiên thần,
  Con là Tuệ Độ thêm phần uy danh.
  Bổng riêng tán cấp cùng manh,
  Cơm rau áo vải như hình kẻ quê.
  Dâm từ cấm thói ngu mê,
  Dựng nhà học hiệu giảng bề minh luân.
  Ân uy ra khắp xa gần,
  Cửa thành đêm mở, gió xuân một trời.
  Hoàng Văn phủ ngữ cũng tài,
  Một nhà kế tập ba đời tuần lương.
  8. Giao châu loạn
  Đến triều Lưu Tống hưng vương,
  Hòa Chi, Nguyên Cán sai sang hội đồng.
  Đuổi Dương Mai, giết Phù Long,
  Khải ca một khúc tấu công về trào.
  Gió thu cuốn bức chinh bào,
  Y thường một gánh, qui thiều nhẹ không.
  Từ khi vắng kẻ chiết xung,
  Tràng Nhân, Lưu Mục tranh hùng mấy phen.
  Pháp Thừa cũng chức tuần tuyên,
  Những chăm việc sách để quyền lại ty.
  Dưới màn có Phục đăng Chi,
  Cướp quyền châu mục, lộng uy triều đình.
  Tề suy, Nguyên Khải tung hoành,
  Hùng phiên chiếm giữ cô thành một phương.
  Bắc triều đã thuộc về Lương,
  Lại sai Lý Thốc chiêu hàng nẻo xa.
  Giao châu một giải sơn hà,
  Ái Châu lại mới đặt ra từ rày.

  Sponsored content

  default Re: Đại Nam Quốc sử Diễn ca

  Bài gửi by Sponsored content   Diễn đàn Chiến Sĩ Trẻ Việt Nam

   Trân trọng cảm ơn những Đồng chí đã đóng góp cho Diễn đàn:
   Ban Quản Trị: Nguyễn Tri Thức, Nguyễn Thành Long, Nguyễn Thụy Lan Vy
   Email:chiensitrevietnam@gmail.com
   Giấy phép số 268/GP-BTTT, Cục quản lí PTTH & TTĐT (Bộ TTTT) cấp
   ® Không sao chép thông tin từ Forum này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Ban Quản trị Diễn đàn Chiến Sĩ Trẻ Việt Nam.
   © 2012chiensitre. All Rights Reserved
   Hôm nay: Sun Apr 02, 2023 6:38 pm