TNO) Ngày 9.10, Đô đốc tư lệnh hải quân Việt Nam đã ký quyết định thăng cấp quân hàm trước thời hạn cho đồng chí Dương Văn Bắc từ thượng úy lên đại úy vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng.