“Tôi đạp ga, chiếc tăng rú ga, chồm lên, húc đổ cánh cổng sắt rộng khoảng 6m, cao hơn 3m được làm bằng sắt dầy đặc, trong phút chốc cổng Dinh Độc lập đổ sập, bị nghiền nát dưới bánh xích của chiếc xe tăng 390” – ông Tập nhớ lại.