Lữ đoàn 962 (QK9) không chỉ dành trọn tòa nhà 6 tầng là nơi ăn ở của chiến sĩ trong đơn vị để tạo điều kiện cho 150 thí sinh từ Kiên Giang sang có chỗ ăn ở ổn định trong suốt kỳ thi THPT Quốc gia, mà còn chủ động mời gọi thêm nhiều thí sinh "ngoài kế hoạch" để góp phần tạo điều kiện cho kỳ thi kết thúc tốt đẹp