Những quy định mới nhất tuyển sinh các học viện, đại học thuộc khối trường quân đội, quân sự năm 2017 về: điều kiện sơ tuyển, điều kiện về sức khỏe, chiều cao cân nặng, tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, thời gian sơ tuyển, xét tuyển vào các trường quân đội được nêu cụ thể như sau: