Bị gia đình chồng phát hiện giấu nhân tình dưới gầm giường, đôi gian phu dâm phụ đã phải trả giá bẽ bàng.