Chỉ ít phút trước, thành trì Mosul đã được giải phóng, dù kênh truyền hình quốc gia cho biết vẫn còn vài tay súng IS đang tìm cách cố thủ tại vài khu phố nhỏ.