[size=14]Hoa Kỳ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước thao túng tiền tệ